Nowoczesne i ekologiczne metody dbania o rośliny

środki-ochrony-roślin

Nowoczesne rolnictwo dąży do osiągania wysokich plonów przy jednoczesnej redukcji stosowanych syntetycznych pestycydów. Konsumenci coraz częściej oczekują żywności oraz innych produktów roślinnych uzyskiwanych w sposób ekologiczny. Dbałość o zdrowie ludzi oraz dobrostan środowiska staje się zatem priorytetem.

Jak zmienia się produkcja roślinna?

Jak wspomniano powyżej, już od kilkudziesięciu lat podejmowane są działania mające na celu osiąganie wysokich plonów oraz ograniczanie szkodliwego wpływu, jaki mogą mieć środki ochrony roślin. Elementem tego typu działań jest wprowadzanie zasad tak zwanej integrowanej produkcji, w przypadku której uwzględnia się rzeczywiste zapotrzebowanie roślin na składniki odżywcze. Środki ochrony roślin są w tym wypadku stosowane jedynie w uzasadnionych sytuacjach oraz w minimalnych ilościach. W ramach tych działań dąży się do ograniczania ilości pozostałości środków ochrony roślin w plonach, w tym choćby w owocach. Poza tym, wdraża się programy unijne zakładające ograniczanie ilości stosowanych podczas produkcji roślinnej i ogrodniczej najbardziej szkodliwych substancji chemicznych o połowę oraz związków mineralnych o jedną piątą. Dąży się również do skracania listy możliwych do stosowania substancji aktywnych. Warto w tym wypadku podkreślić, że konieczność stosowania ograniczonej ilości substancji może prowadzić uodporniania się agrofagów. Opłacalna produkcja ekologiczna wymaga zatem wypracowania kompromisu, który zakłada stosowanie produktów, które skutecznie chronią zdrowie roślin, a jednocześnie ograniczają ilość pozostałości substancji chemicznych. Co ważne, stosowanie tego rodzaju środków w połączeniu z konwencjonalnymi metodami produkcji daje bardzo dobre rezultaty.

W jaki zatem sposób można zastąpić środki ochrony roślin?

Stosowane środki ochrony roślin mogą być skutecznie ograniczane na kilka sposobów. Może to być choćby stosowanie bioinsektycydów. Tego rodzaju produkty ekologiczne służą zwalczaniu motyli w sadach jabłoniowych i gruszowych. Co ważne, środek wykazuje dużą skuteczność w stosunku do wczesnych stadiów larwalnych motyli oraz pozostaje bez wpływu na faunę pożyteczną. Poza tym, w uprawach ekologicznych można stosować olejek pomarańczowy, który działa skutecznie w przypadku większości szkodników miękkich, w tym: mszyc, miodówek, wciornastków czy przędziorków i może być stosowany w celu ochrony grusz, truskawek oraz malin. Ciekawym rozwiązaniem jest również wykorzystanie preparatów zawierających w swoim składzie nicienie, które skutecznie zwalczają larwy chrząszczy. Warto również wspomnieć o wykorzystaniu grzybów antagonistycznych w celu zwalczania zgorzeli ogniowej i siewek w przypadku jabłoni, truskawek, porzeczek, malin oraz borówek. Elementem działań ekologicznych jest również wykorzystywanie ekonawozów oraz biostymulatorów, które poprawiają żyzność gleby oraz wpływają na jakość upraw.